Cookies

Podmienky a zásady o ochrane osobných údajov predstavujú doplnenie podmienok používania. Súhlasom s podmienkami používania dáva používateľ (každá fyzická osoba) súhlas aj so zásadami o ochrane osobných údajov. Zásady o ochrane osobných údajov podávajú informácie o spracovaní osobných údajov, ku ktorým dochádza používaním – návštevou webových stránok teve.sk.

Pre registráciu na stránkach teve.sk je požadovaná platná e-mailová adresa, voliteľné používateľské meno, ktoré bude slúžiť ako identifikátor používateľa taktiež pre účel následného prihlásenia spolu s heslom, heslo pre zabezpečenie prístupu a ochranu účtu pred neoprávneným prihlásením a dodatočný súhlas s podmienkami používania a ochrany osobných údajov. Tieto údaje nie su vyžadované pre bežné prezeranie webových stránok, pokiaľ sa používateľ neregistruje. Následne po registrácií a úspešnom prihlásení môže používateľ editovať voliteľné údaje vo svojom profile ako sú vek, pohlavie a iné. Tieto údaje môžu byť využívané pre presnejšie odporúčanie obsahu na webových stránkach teve.sk.

Ďalej sú spracované údaje, ktoré môžu byť ukladané pomocnými nástrojmi v rôznej forme ako napríklad webové cookies či podobnou formou webového úložiska v rámci webovej aplikácie či prehliadača, cez ktorý pristupuje na stránky používateľ. Medzi tieto údaje môžu byť zahrnuté informácie o používateľskom prehliadači, IP adresa, informácie o operačnom systéme, adresa, z ktorej používateľ navštívil webové stránky či ďalšie data o zariadení, ktoré používateľ používa.
Dôvodom pre spracovanie údajov je zabezpečenie prevádzky, spracovanie pre marketingové účely, poskytovanie služieb webovej aplikácie pre používateľa či informovanie používateľa o novinkách a iných informáciach, ktoré môžu byť zasielané na e-mailovú adresu, ktorú používateľ zadal pri registrácií. Údaje su ukladané počas doby platnej registrácie a následne najviac 2 roky po jej skončení. Osobné údaje nie su priamo zdieľané s tretími stránami avšak používateľský obsah, môže byť zaznamenaný internetovými vyhľadávačmi či stránkami, ktorý generuje nadhľady a podobný obsah najmä pri zdieľaní tohto obsahu na svojich stránkach.

Používateľ môže v rámci webových stránok vytvárať vlastné zoznamy, do ktorých môže vkladať odkazy na filmy, seriály či iný obsah. Tieto zoznamy môžu byť podľa nastavení súkromia zobrazované na stránkach ako verejné a viditeľné ďalším používateľom. V prípade nastavenie zoznamu ako nezaradeného (okrem možností verejného či súkromného) bude takýto zoznam stále prístupný avšak len cez webový odkaz, ktorý je viditeľný v detaile zoznamu ako adresa v prehliadači.

Prevádzkovateľ súhlasí s bezpečným ukladaním uvedených osobných údajov v súlade z bezpečnostnými štandardmi avšak neposkytuje záruku voči neoprávnenému prístupu, preto používateľ berie na vedomie existujúce riziko zneužitia jeho osobných údajov.

Používateľ má možnosť meniť svoje údaje v rámci svojho profilu v sekcií nastavenia, prípadne kontaktovať prevádzkovateľa teve.sk s požiadavkou na zmenu údajov či odstránenie údajov – zmazanie účtu. Pri zmazaní účtu dochádza k nenávratnému zmazaniu použivateľských dát a tento proces je nezvratný. Pre používanie webových stránok teve.sk je potrebné mať zapnutý Javascript vo webovom prehliadači a mať povolené cookies pre ukladanie dát. V prípade technických či iných problémov, blokovaním cookies si používaním iných nástrojov, ktoré by mohli ovplyňovať funkčnosť stránok môže dojsť k nesprávnemu fungovaniu webovej aplikácie v rámci prehliadača či samotného zariadenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu znenia zásad o ochrane osobných údajov v celom rozsahu.